Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling i Sofarækken

søndag 12. marts 2022 kl. 13.00

Dagsorden efter lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed for 2022
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2022
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år (inklusive budget)
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg i henhold til vedtægternes § 7. På valg: Medlemsrepræsentant Flemming Ravn og rep. for de aktive medlemmer Sarah Skov-Frederiksen. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Carsten Jørgensen som 1. suppleant og Vibeke Anne Pedersen som 2. suppleant.
 9. Valg af regnskabsfører
 10. Valg af revisor
 11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper
 12. Eventuelt

Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 5. marts 2023 på mail til formand@glostrupbio.dk eller til Arne Christensen, Højmarksvej 14, 2600 Glostrup.

Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved en øl eller vand, inden vi viser filmen "Delicieux".

Medlemmer er velkomne til at tage en ledsager med til filmen.

Vel mødt

Bestyrelsen

Medrivende og munter beretning om Frankrigs første restaurant

Da den stolte kok Pierre Manceron på turbulent vis må forlade sit job hos hertug Chamfort, lægger han detroniseret og nedtrykt alt, hvad der hedder madlavning bag sig.
En dag dukker der dog en ung, smuk kvinde op på Mancerons gård, som har hørt om den såkaldte mesterkok og som nu ønsker at være hans lærling. Modvilligt accepterer Manceron at finde forklædet frem igen - En beslutning, der fører til at han og den unge protegé starter Frankrigs første restaurant samtidig med, at revolutionens vinde begynder at blæse gennem landet.

Délicieux leverer et veldækket bord med stærke følelser, erotik og humor i et forrygende højt tempo. En hjertevarm og morsom fortælling.