Generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling i Sofarækken

søndag 10. marts 2024 kl. 13.00

Dagsorden efter lovene:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Beretning om foreningens virksomhed for 2023

  4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2022

  5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år (inklusive budget)

  6. Indkomne forslag

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Valg i henhold til vedtægternes § 7

På valg:

- Formand (Arne Christensen er villig til genvalg)
- Valg af bestyrelsesmedlem (for det kommende år) blandt Biografforeningen       Sofarækkens medlemmer
- Valg af 1. og 2. suppleant


9.   Valg af regnskabsfører
10. Valg af revisor
11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper
12. Eventuelt

Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 5. marts 2023 på mail til formand@glostrupbio.dk eller til Arne Christensen, Højmarksvej 14, 2600 Glostrup.

Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved en øl eller vand, inden vi viser filmen "Delicieux".

Medlemmer er velkomne til at tage en ledsager med til filmen.

Vel mødt

Bestyrelsen

'En charmerende film om et tungt emne... fin og særlig.' Kim Skotte, Politiken

Grand Jury Prize-vinderen fra Sundance fortæller om 12-årige Georgie, der efter sin mors død kreerer sit eget fortryllede univers i udkanten af London.

Sammen med sin bedste ven Ali tjener hun til føden ved at stjæle og sælge cykler, mens hun selvsikkert fortæller de altid lurende socialarbejderne, at hun bor sammen med sin selvopfundne onkel. Georgie synes selv, at alt kører, lige indtil dagen, hvor hendes rodløse far, som hun aldrig har mødt, uventet dukker op.

’Georgies verden’ er en rørende crowdpleaser om kærlighed, savn og familie i stil med ’Billy Elliot og ’The Florida Project’.