Foreningens mange grupper

Operatørgruppen

Al filmfremvisning foregår digitalt og styres af computere, så operatørerne skal helst være lidt computernørder, når man skal gøre filmen klar. Når programmeringsarbejdet er klaret, er det til gengæld helt enkelt at vise film.

Ud over at vise film, skal en operatør også kunne tilslutte forskelligt udstyr i forbindelse med særlige arrangementer i salen.

Operatøren er også den, der hjælper publikum ind i salen.

Operatørerne afholder planlægningsmøder hver anden onsdag.

cafegruppen

Cafegruppens primære opgave er at sælge billetter, slik, popcorn m.m. Passerne sørger desuden for, at café og foyer er pæne og nydelige og sørger for at sprede god stemning i cafeen, når publikum kommer ind. Vores håb og mål er, at alle publikummer i Glostrup Bio skal have en god oplevelse og personlig service, og skal føle, at biografbesøget er attraktivt og overskueligt, samt at totaloplevelsen har høj kvalitet.

De fleste passere har 2 vagter om måneden. Det kan enten være til vores aftenforestillinger, vores Baby- og SeniorBio eller til eftermiddagsforestillingerne i weekenden.

servicegruppen

Servicegruppens opgaver er primært at forsøge at holde foreningens omkostninger til håndværkere nede på et rimeligt lavt niveau. Gruppens medlemmer foretager derfor de løbende vedligeholdelses- og serviceopgaver, som helt naturligt dukker op i en biograf af vores størrelse.

Kort sagt: Vi har ansvar for, at huset kan fungere med alt det "ikke-biografmæssige".

 

formidling

Det er os, der har lavet denne hjemmeside. Vi vedligeholder den også.

Vi sørger for Facebook, Instagram og biografens ugentlige nyhedsbreve.

Vi producerer trykte månedsprogrammer og foldere om Baby- og Seniorbio.

Vi sørger for foreningens medlemsblade og informerer foreningens aktive.

Vi mødes ikke så tit, det meste foregår på computeren.

bladuddelergruppen

Sofarækken gør meget ud af at orientere sine medlemmer via elektroniske medier som hjemmeside og mail, men ikke alle medlemmer har adgang til pc.

Sofarækken ønsker desuden at levere blade og andet på papir direkte til medlemmerne. Derfor har en gruppe af Sofarækkens aktive påtaget sig at pakke og sende eller bringe medlemsblade og andet materiale til medlemmerne. Disse frivillige cykler mindst fire gange om året – og i al slags vejr – rundt i hele Glostrup samt i en del af Albertslund og Brøndby.

arrangementsgruppen

Arrangementsgruppen tager sig af de særlige forestillinger og begivenheder i biografen, der gør det hele lidt mere festligt. Fx gallapremierer, konkurrencer og udsmykning.

Arbejdsmæssigt er det til at overskue. Der er selvfølgelig nogle planlægningsmøder i løbet af året, men det sjove er, når begivenhederne sker.

Du kan se nogle af de ting, vi har stablet på benene på biografens hjemmeside.

 

repertoire-principper

Gruppen har til opgave at udarbejde forslag til principper for repertoirevalg. Hvert halve år foretager gruppen en vurdering af repertoirevalget på baggrund af principper og statistik. Desuden foretages der sammenligninger med andre biografer med hensyn til repertoire og billetsalg. Gruppen, der som udgangspunkt mødes fire gange årligt, kan fremkomme med indstillinger til drøftelse i Udvikling og Koordinering og ledelse. Gruppen rådgiver biografleder efter ønske og behov.

it-gruppen

Gruppen vedligeholder biografens IT- og telefoniudstyr. Gruppen er administrator på foreningens mailsystem og har et indgående samarbejde med Formidling, idet et af "gruppens" medlemmer også varetager funktionen som hjemmesidens webmaster. Desuden har gruppen en tendens til at blande sig, når større projekter skal udføres i biografen, fordi projekter som regel inkluderer en del omkring teknik.

Således har gruppen været særdeles aktiv omkring indførelsen af digital biograf, og da biografsalen skulle have en større makeover.

økonomi og medlemsadministration

Økonomigruppen varetager overvågning og rådgivning i forbindelse med Sofarækkens økonomi og udgør derved en støttefunktion for ledelse og bestyrelse.
Gruppen består af Sofarækkens formand, et medlem fra biografens ledelse samt et af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, hvis disse ønsker det.

Medlemsadministrationen har sin egen, lille enmandsgruppe.