Sofarækkens bestyrelse

bestyrelsens medlemmer

Arne Christensen, formand  kontakt: formand@glostrupbio.dk

Arne Christensen, formand kontakt: formand@glostrupbio.dk

Øvrige medlemmer:

Sarah Skov-Frederiksen

Brian Feldborg

Lars Thomsen

Ann Spetzler

Sekretær: Biografleder Lotte Warming

Suppleanter:

Carsten Frank Jørgensen

Vakant

Revisor:

Benny Klitbo

 

Biografforeningen Sofarækkens formål er at drive Glostrup Bio, og i denne sammenhæng tilbyde gode filmoplevelser. Det er endvidere et formål, at inddrage flest mulige borgere med henblik på at gøre biografen til et kulturelt samlingspunkt.

Sofarækken ledes af en bestyrelse på fem personer, hvoraf to udpeges af Glostrup Kommunalbestyrelse. På den ordinære generalforsamling vælges tre medlemmer af Sofarækken. Biograflederen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen samles om hovedregel hver anden måned.

Bestyrelsen fastlægger Sofarækkens mål og strategier, fastsætter budgetter og priser og er ansvarlig for personaleforhold og det årlige regnskab. Desuden lægger bestyrelsen i dialog med Sofarækkens koordinationsudvalg rammerne for biografens drift og behandler sager fraLedelse og Udviklings- og Koordinationsgruppen.